Modyfikacja zawieszenia jest odmianą… tuningu, która poza polepszeniem właś›ciwoś›ci jezdnych pojazdu ma również walory optyczne. Decydują…c się sportowe a tym samym obniżone sprężyny i krótsze amortyzatory nadajemy auto agresywniejszy wyglą…d oraz polepszamy jego prowadzenie i stabilność‡ na zakrę™tach jak i na prostej drodze.

Oferujemy komplety rozpórek kielichów amortyzatorów do prawie każdego auta.

Z naszą… pomocą każdy zakrę™t bę™dzie przyjemnoś›cią… a nie walką… o przetrwanie!

Oferujemy Państwu produkty takich firm jak EIBACH, WAITEC, H&R, SUPERSPORT, KONI, VOGTLAND, KW, JR, SPARCO, BILSTEIN, OHLINS.