Celem modyfikacji tej Tigry była całkowita zmiana wyglądu.

Zmianie uległ prawiekażdy element nadwozia.

Z zakresu mechaniki zmieniony został tylko układ

wydechowy.Całości dopełniła zmiana koloru.


Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image